Financiële jaarverslagen

Financieel overzicht 2010-2018

Stichting Medische Kindercirkel Alkmaar

                        Inkomsten:       Uitgaven:          Saldo:

2010                € 17.516,09       € 11.134,64    € 15.729,91

2011                € 3.174,68         € 3.927,77      € 14.976,82

2012                € 30.214,31       € 36.366,00    € 8.825,13

2013                € 3.807,55         € 1.206,72      € 11.425,96

2014                € 1.916,00         € 491,19         € 12.850,77

2015                € 1.760,94         € 716,61         € 13.895,10

2016                € 6.560,32         € 9.514,95      € 10.940,47

2017                € 4.779,07         € 7.797,18      € 7.922,36

2018                € 8.832,57         € 828,40         € 15.926,53

2019                € 16.340,18       € 1.006,02      € 31.260,69

2020                € 9.558,70         € 10.851,90    € 29.967,49 

2021                € 3.377,90.        € 5.790,19.     € 27.555,20

2022                € 122,89            € 2.987,28      € 24.708,66