Wensenlijst

De stichting Medische Kindercirkel Alkmaar heeft zich tot doel gesteld de beleving van het zieke kind en zijn/haar verzorger(s) in het ziekenhuis zo kindvriendelijk en aangenaam mogelijk te maken.

Dit houdt in dat wij voorzieningen op de kinderafdelingen proberen te verwezenlijken die het verblijf in het ziekenhuis veraangenamen. Ook het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek gericht op kinderen kan tot een mogelijkheid behoren. In het verleden hebben we ook wel lotgenoten bijeenkomsten georganiseerd wat in de toekomst ook weer hopen op te pakken.

Veel hebben we de afgelopen jaren al kunnen realiseren. Onder invloed van nieuwe medische ontwikkelingen komt ook behoefte aan nieuwe materialen ( bv een snoezelkar bruikbaar bij lachgassedatie) en omdat sommige projecten ook aan vervanging toe raken (denk bijvoorbeeld aan de Baby in Beeld camera’s op afdeling neonatologie) zijn wij blij met elke donatie.

Wel houden wij, als Medische Kindercirkel, de ethische standaard hoog dat een donatie niet afkomstig mag zijn van een bedrijf of organisatie die kinderarbeid niet schuwt.

Op dit moment zijn we aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor het faciliteren van het opladen van mobiele telefoons van onze patiënten en hun verzorger(s).